ultratop.be - ULTRATOP BELGIAN CHARTS
WalloniŽ | Privacy

Privacy

Verzameling en Verwerking van Persoonsgegevens

In principe kan u deze site gebruiken zonder uw persoonsgegevens mede te delen. Het kan evenwel zijn dat de toegang tot bepaalde delen van de site of het gebruik van bepaalde functionaliteiten, slechts mogelijk is op voorwaarde dat u de gevraagde gegevens meedeelt.

Indien u de gegevens welke zijn aangeduid als "verplicht" niet meedeelt, zal de toegang tot of het gebruik van deze functionaliteiten niet mogelijk zijn.

De persoonsgegevens (zoals bv. uw voornaam, naam, geboortedatum, adres, email-adres, telefoonnummer, enz.) die u verstrekt via deze site worden opgenomen in de bestanden van Ultratop, Alma Court, Lenneke Marelaan 8, 1932 Sint-Stevens-Woluwe.

Uw gegevens worden door Ultratop verwerkt in het kader van het beheer van de dienst marktstudies en met het oog op het voeren van gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes i.v.m. onze producten en diensten. Indien u dergelijke informatie niet wenst te ontvangen kan u ons dit meedelen per email. U heeft recht uw persoonlijke gegevens waarover Ultratop beschikt te raadplegen, aan te passen en te verwijderen. U kunt dit recht ten alle tijde uitoefenen via de optie "profiel aanpassen", waar u rechtstreeks toegang hebt tot uw gegevens.

Het gebruik van uw email-adres of GSM-nummer (voor het verzenden van tekstberichten) voor het toesturen van informatie aangaande onze producten/diensten en promoties, gebeurt enkel op voorwaarde dat u daarmee uitdrukkelijk hebt ingestemd ter gelegenheid van de mededeling van deze gegevens.

Voor het overige zal Ultratop uw gegevens niet meedelen aan derden voor commerciŽle doeleinden, zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.

Ultratop zal uw gegevens niet langer bewaren dan wettelijk is toegelaten en in ieder geval niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden die hierin zijn vermeld.

Ultratop zal alle redelijke maatregelen nemen teneinde uw gegevens naar best vermogen te beschermen tegen verlies, diefstal of niet-toegelaten gebruik of toegang door derden.

U garandeert dat de gegevens welke u meedeelt u toebehoren, juist en volledig zijn. Het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens, dan wel gegevens welke toebehoren aan derden die u daartoe geen toestemming hebben gegeven, kan ertoe leiden dat Ultratop u iedere toegang tot de site of delen daarvan ontzegt, dit tijdelijk of definitief.

Ultratop is in ieder geval nooit aansprakelijk voor het gebruik dat derden van uw gegevens maken. Zo kan de site links bevatten naar sites van derden of reclameboodschappen van derden-adverteerders via dewelke uw persoonsgegevens worden verzameld. Deze verzameling en verwerking van gegevens valt niet onder de verantwoordelijkheid van Ultratop, doch onder de aansprakelijkheid van de desbetreffende adverteerder of beheerder van de site in kwestie waarnaar u zich begeeft.

Indien de commentaren of inhoud die u plaatst in de Ultratop forums e.d. aanleiding geven tot klachten of indien uw commentaren/inhoud niet in overeenstemming zijn met de gebruiksvoorwaarden, wordt dit geregistreerd in onze databank om gepaste maatregelen te kunnen nemen (zoals het bericht verwijderen of uw profiel schrappen). Ingeval u onwettige inhoud plaatst op onze site, zullen wij desgevallend genoodzaakt zijn het dossier, samen met uw identiteitsgegevens, aan het parket over te maken.

Op deze site worden cookies gebruikt. Een cookie is een bestandje dat vanuit de server van de website op de harde schijf van uw computer terechtkomt wanneer u de website raadpleegt. De code die in de cookie verwerkt is laat toe de PC te herkennen bij een volgend bezoek en het surfen op de site vlotter te laten verlopen. Cookies worden gebruikt om uw taalkeuze te registreren zodat u bij een later bezoek deze website onmiddellijk in de door u gekozen taal te zien krijgt. Cookies bevatten geen persoonlijk identifieerbare informatie en het is dus niet mogelijk een persoon te identificeren aan de hand van zijn cookie-gegevens. Indien u geen cookie wenst, kan u deze via uw browser weigeren.

Ultratop registreert informatie over de verbinding die u maakt met onze website en over de software die u daartoe gebruikt. Deze informatie omvat o.a. uw IP-adres, het tijdstip waarop u de website bezoekt, het type browser dat u gebruikt en de pagina's die u bezoekt. Deze gegevens worden gedurende 1 jaar bewaard. Deze gegevens worden gebruikt om anonieme statistieken op te maken en om aan de hand van analyses van uw surfgedrag de kwaliteit van onze website en van onze dienstverlening te verbeteren. Ultratop kan deze gegevens overmaken aan de bevoegde gerechtelijke instanties op hun verzoek of in het kader van haar verplichting om onwettige inhoud aan de procureur des konings mee te delen. De gerechtelijke autoriteiten kunnen desgevallend via uw Internet Service Provider aan de hand van uw IP-adres uw identiteit achterhalen.

Deze site neemt deel aan de CIM Internet Studie. Sites met het logo verzamelen informatie over het aantal bezoekers en het aantal bezochte paginaís met behulp van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een server wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Daarbij wordt geen software geÔnstalleerd. Een cookie brengt op geen enkele manier schade toe aan uw apparatuur of aan de programmaís die u gebruikt.

De informatie die verzameld wordt in het kader van deze studie is volledig anoniem. Ze dient uitsluitend voor de vergelijking van bezoekersaantallen op de deelnemende sites. Op de website van het CIM vindt u meer informatie over de studie en de resultaten van de meting.

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (ęGoogleĽ). Google Analytics maakt gebruikt van zogenaamde ęcookiesĽ, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie geproduceerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de operatoren van de website samen te stellen en om verdere diensten te leveren die verband houden met het gebruik van de website en het internet. Ook zal Google deze informatie desgevraagd aan derden overhandigen, in het geval dat dit wettelijk voorgeschreven is of dat derden deze data in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres met andere Google-data in verbinding brengen. U kan de installatie van cookies verhinderen door dit zo aan te duiden in de instellingen van uw browser; we wijzen u er evenwel op dat u in dit geval misschien niet alle functies van deze website volledig kan gebruiken. Door het gebruik van deze website verklaart u uw akkoord te geven voor de verwerking van de door Google via u verzamelde data op de eerder beschreven manier en voor het eerder beschreven doeleinde.